K.A.L. Kubbel : beknopte biografie
Terug

Karl Artur Leonid Kubbel werd in 1891, als Baltische Duitser, te St. Petersburg
geboren. Na de 1e wereldoorlog verandert hij zijn voornamen in Leonid Ivanovich,
ongetwijfeld uit veiligheidsoverwegingen. Russische bronnen (bijv. Herbstmann en
Vladimirov vermelden konsekwent L.I. Kubbel, westerse bronnen (bijv. Hooper & Whyld)
houden het op K.A.L. Kubbel. Hij was chemisch ingenieur van beroep. In 1942, tijdens
de slag om Leningrad, zou hij samen met zijn jongere broer Yevgeny (1894) om het
leven komen. Zijn oudere broer Arvid (1889) was al in 1938 door de geheime politie van
het Stalin-regime vermoord.
Hoewel hij zich zelf meer als "problemist" zag kennen wij hem nu toch vooral als
componist van eindspelstudies. In navolging van Troitzky, en samen met de gebroeders
Platov zou Kubbel een periode inluiden van Russische suprematie op het gebied van
eindspelcompositie.

O.A. Herbstman, in een publicatie (omstreeks 1934) :
Zijn mening overstudiecompositie uiteenzettende, schrijft Kubbel : een zeer gewichtig
esthetisch moment is dat alle stukken zonder uitzondering in de oplossing meespelen.
Het nemen van een pion of stuk op de eerste zet moet men zo mogelijk vermijden. Als
een algemene regel houd ik de reinheid van patstudies voor verplicht, en ik laat afwijking
slechts toe in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld bij bijzonder levendig spel enz.
Economie in de patstelling is ook zeer gewenst De onwerkzaamheid van een of ander
zwart stuk in de slotstelling mag dan alleen gerechtvaardigd geacht worden, indien zij
organiek verbonden is aan de gegeven combinatie.
Over zijn componeermethode zegt hij : de hoofrol in mijn werken heb ik altijd de
combinatie gegeven, en ik streef er dan naar die zo goed mogelijk te maskeren, en haar
te plaatsen met de grootste economie der middelen, bij een natuurlijke aanvangstelling.
Bij de keuze van thema's heb ik nooit gestreefd naar systematische bewerking daarvan.